Waarom het BijBloemPraatPlantsoen?

Seksuele voorlichting aan kinderen; er rust een grote opvoedtaak op de schouders van ouders.
Ouders zijn zich bewust van de belangrijke rol die zij hebben bij de seksuele ontwikkeling van hun kinderen, want deze seksuele ontwikkeling vindt grotendeels thuis plaats. Uit onderzoek blijkt dat vroeg en op leeftijdsniveau van het kind bespreken van seksualiteit, maakt dat kinderen later meer bewust nadenken en veilige keuzes maken op seksueel gebied. Dit draagt bij aan een gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen (de Graaf, 2013). Ouders uit allerlei culturen, vinden dat ze een rol moeten spelen in de seksuele vorming van hun kinderen. Maar het blijkt ook dat ze het moeilijk vinden om op een ontspannen, open en vanzelfsprekende manier seksualiteit aan de orde te stellen. Er is zeker geen sprake van onwil, wel van onmacht (van Lee et al, 2005). Het BijBloemPraatPlantsoen biedt ouders de ruimte om kennis en ervaringen, maar ook vragen en onzekerheden te bespreken.
Het doel van deze uitwisseling is niet om een duidelijk antwoord te krijgen over wat de beste aanpak is voor alle ouders voor seksuele opvoeding, maar juist om door gesprek met elkaar een eigen idee te krijgen over hoe er thuis aandacht gegeven kan worden aan seksualiteit. Omdat het onderwerp seksualiteit zo persoonlijk is, denken we dat ieder mens zijn eigen weg hierin moet vinden. Maar het kennis nemen van de gedachten van de ander kan een stap verder brengen in het eigen denken hierover. Daarom dit BijBloemPraatPlantsoen.

de Graaf, H. (2013). Bloemetjes en bijtjes of zaadjes en eitjes? (Opvattingen over) seksuele opvoeding in Nederland. Pedagogiek, 33(1), 21-36.

van Lee, L., Marjanovic, A.,  Wijsen, C. & Mouthaan, I. (2005). Gezocht: handboek seksuele opvoeding. Een exploratie van knelpunten en ondersteuningsbehoeften van ouders bij de seksuele opvoeding van hun kinderen. (Nr. 61-523). Geraadpleegd op: https://www.seksindepraktijk.nl/sites/seksindepraktijk/files/PDF/Gezocht_Handboek_Seksuele_opvoeding.pdf