Hoe het begon

Eind januari, begin februari kwam een groep van zeven ouders van leerlingen van ods Nellestein in de avonduren in de lerarenkamer bijeen om te praten en mee te denken over een ruimte school speciaal voor ouders Waarin zij met elkaar ervaringen, ideeën, vragen en onzekerheden rond relationele en seksuele vorming aan hun kinderen kunnen uitwisselen. Het was de aftrap van een half jaar eerder uitgedacht projectplan van Jansje Meijman en Ronald Hueskens in opdracht van ods. Nellestein.

De bijeenkomsten werden geleid door Lesny Heikerk (gespreksleider), bijgewoond door Horst Grütering (ontwerper/ vormgever) en Bas Peeters (ontwerper/ vormgever), Charley Muhren (visual recording), Suzanne Bakker (audio-opnames/ interviews) en de projectleiders Jansje Meijman en Ronald Hueskens. Bij enkele van de bijeenkomsten waren ook Jenny Horstink (directeur ods Nellestein) en Miriam Vlaanderen (ouderbetrokkenheid ods Nellestein) aanwezig. Eén van de bijeenkomsten werd verzorgd door Cornelia Draisma van de GGD Amsterdam.

De gesprekken leverden input voor het ontwerpen en vormgeven van wat uiteindelijk het BijBloemPraatPlantsoen zou gaan heten. Deze ruimte zou tijdens de nationale Week van de Lentekriebels toegankelijk zijn voor alle ouders van leerlingen van Nellestein. Het BijBloemPraatPlantsoen zou door de kunstzinnige vormgeving van objecten, maar ook de ruimte zelf, bezoekers zintuiglijk prikkelen om tot gedachtes, overdenkingen, vragen en gespreksuitwisseling te komen. Ouders zouden op gezette tijden worden ontvangen door Lesny Heikerk die de ouders zou begeleiden in het met elkaar in gesprek gaan over relationele en seksuele vorming van hun kinderen. Op andere tijden zouden ook de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de school het BijBloemPraatPlantsoen betreden om daarbinnen van hun juf of meester onderwijs te krijgen over relationele en seksuele vorming. Nederlandse scholen hebben daartoe een wettelijke verplichting, maar zijn vrij om dit onderwijsaanbod zelf inhoud en vorm te geven. Het BijBloemPraatPlantsoen zou niet alleen voor de ouders, maar ook voor het team een rijke leeromgeving zijn om aan hun leerlingen aan te bieden.

Helaas kwam op het moment van het in gebruik nemen van het BijBloemPraatPlantsoen, het coronavirus als ‘spelbreker’ om de hoek kijken. Ouders mochten niet langer de school in en dus ook het plantsoen niet bezoeken. Een week later gingen ook voor de leerlingen en het schoolteam de schooldeuren dicht. De teleurstelling was uiteraard groot.

Het experiment m.b.t. verkrijgen van kennis en ervaring over wat kan bijdragen om ouders zich (meer) bewust te laten worden van hun rol inzake relationele en seksuele vorming door middel van het elkaar daarin kunnen ontmoeten en aan de hand van kunst met elkaar erover in gesprek te gaan, kon niet worden uitgevoerd. Gelukkig konden we in petit-project-comité wel nog even de oplevering van het BijBloemPraatPlantsoen vieren.

Teruggetrokken in huiskamers overdachten de projectleiders op welke wijze het plantsoen toch aan ouders zou kunnen worden aangeboden en worden beleefd. Het resultaat daarvan is deze website: een digitale versie van het eigenlijke BijBloemPraatPlantsoen, dat inmiddels niet meer in de aula van de school staat.

Wij nodigen je van harte uit om in dit digitale plantsoen rond te dwalen, verrast te worden, na te denken en….vooral te reageren. Veel plezier met de wandeling in het BijBloemPraatPlantsoen.